Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmują między innymi:
 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych we wszystkich instancjach, w szczególności w sprawach o:
  • rozwód, w tym z orzeczeniem o winie/bez orzekania o winie,
  • separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • alimenty, w tym alimenty na dziecko/na małżonka, o obniżenie/podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym o zagrożenie nakazaniem zapłaty w przypadku nierealizowania kontaktów, egzekucję kontaktów,
  • dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • przysposobienie,
  • ustalenie pochodzenia dziecka, w tym o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz o unieważnienie uznania dziecka,
  • ubezwłasnowolnienie oraz dotyczących opieki i kurateli,
  • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, w tym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego i inne,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w szczególności pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych (w tym apelacji i zażaleń), wniosków o zabezpieczenie, porozumień rodzicielskich i inne,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • udział w negocjacjach i mediacjach.