Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują między innymi:
 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych we wszystkich instancjach, w szczególności w sprawach:
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • o przywrócenie do pracy,
  • o zapłatę z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • o mobbing i dyskryminację,
  • o odszkodowanie, w tym z tytułu wypadku przy pracy, w związku z działalnością konkurencyjną i inne,
 • reprezentację w sporach z ZUS i KRUS, w tym w sprawach o prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, prawo do renty rodzinnej, ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności pozwów, odwołań, apelacji, zażaleń, wniosków, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, wezwań do zapłaty i inne,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • udział w negocjacjach i mediacjach.