Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO KARNE

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej w zakresie prawa karnego obejmują między innymi:

 • obronę we wszystkich stadiach postępowania karnego:
  • w postępowaniu przygotowawczym,
  • w postępowaniu sądowym (w tym pierwszoinstancyjnym, apelacyjnym i kasacyjnym),
  • w postępowaniu wykonawczym (w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w przedmiocie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego i inne),
  • w sprawach o wznowienie postępowania,
 • obronę w sprawach o wykroczenia,
 • obronę w sprawach karnoskarbowych,
 • obronę w sprawach nieletnich,
 • reprezentację w czynnościach zatrzymania i tymczasowego aresztowania,
 • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami, w tym poprzez:
  • reprezentację interesów oskarżycieli prywatnych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentację w sprawach prywatnoskargowych,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych, w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosków, apelacji, zażaleń, kasacji i inne,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego,
 • prowadzenie mediacji.