Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO GOSPODARCZE

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej w zakresie prawa gospodarczego obejmują między innymi:
 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych we wszystkich instancjach, w szczególności w sprawach:
  • ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • ze stosunku spółki,
  • o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki,
  • z umów o roboty budowlane,
  • o windykację należności i inne,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach gospodarczych, w szczególności pozwów, wniosków, w tym o wpis w KRS, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych (w tym apelacji i zażaleń), wniosków o zabezpieczenie i inne,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni,
 • obsługę w zakresie likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, umów spółek prawa handlowego, statutów i regulaminów,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresu spółek prawa handlowego,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresu spółek prawa handlowego,
 • udział w negocjacjach i mediacjach,
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.