Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO CYWILNE

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej w zakresie prawa cywilnego obejmują między innymi:
 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych we wszystkich instancjach, również przed Sądem Najwyższym, we wszelkiego rodzaju sprawach majątkowych i niemajątkowych, w szczególności:
  • w sprawach o zapłatę,
  • w sprawach o zadośćuczynienie i w sprawach odszkodowawczych, w tym z tytułu tzw. błędów medycznych, z tytułu szkód komunikacyjnych, śmierci osoby najbliższej, o naruszenie dóbr osobistych,
  • w sprawach dotyczących prawa własności, współwłasności, posiadania i służebności, w tym w sprawach o naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, zasiedzenie, wydanie rzeczy, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  • w sprawach lokalowych, w tym o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
  • w sprawach z zakresu prawa osobowego, w tym o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
  • w sprawach wynikających z umów cywilnoprawnych,
  • w postępowaniu wieczystoksięgowym i inne,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach cywilnych, w szczególności pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wezwań do zapłaty, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i inne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego,
 • udział w negocjacjach i mediacjach.