Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Igi Buczyńskiej  w zakresie prawa administracyjnego obejmują między innymi:
 • reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej I i II stopnia oraz przed sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach, w szczególności w sprawach:
  • z zakresu prawa budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • z zakresu prawa podatkowego,
  • z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym dotyczących odpadów,
  • z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczących opłaty adiacenckiej,
  • o wydanie pozwolenia na broń i inne,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach administracyjnych, w szczególności odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organu, zażaleń, wniosków i inne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie projektów uchwał i regulaminów i inne,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 • udział w negocjacjach i mediacjach,
 • stałą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.