Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka Adwokat Igi Buczyńskiej świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, w szczególności na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego.

Do zakresu usług należą w szczególności:

 • porady prawne – pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, stałe doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych – w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg, sprzeciwów od nakazów zapłaty, podań, wezwań do zapłaty oraz innych pism,
 • sporządzanie opinii prawnych – dotyczących konkretnych problemów prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, ugód, porozumień i regulaminów,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja przed innymi organami, w tym organami administracji publicznej i instytucjami państwowymi,
 • reprezentacja w postępowaniach przedsądowych, w tym w postępowaniach przygotowawczych w sprawach karnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • prowadzenie mediacji,
 • wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych – w szczególności poprzez sporządzanie wniosków egzekucyjnych i powództw przeciwegzekucyjnych,
 • obsługa Polaków zamieszkałych za granicą – w sprawach na terenie kraju lub w sprawach z tzw. elementem zagranicznym.

Usługi świadczone są z różnych gałęzi prawa, do których należą w szczególności:

 • prawo karne,
 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo spadkowe,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo medyczne

oraz inne.

Ponadto Kancelaria Adwokacka Adwokat Igi Buczyńskiej świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w sposób polubowny, m.in. poprzez prowadzenie mediacji.

Adwokat oprócz świadczenia usług prawnych oferuje także prowadzenie szkoleń.